Menü

Üye Özel

Estetik Plastik Cerrahi Derneği üyelerine Duyurulur

 

Gelir gider dengesini daha kontrollü yapabilmek amacıyla diğer derneklerde olduğu gibi derneğimizin de bir iktisadi teşekkül kurması zorunlu hale gelmiştir. Gerekli tüzük düzenlemesinin yapılabilmesi için yönetim kurulu olarak olağanüstü genel kurul çağrısı yapılmasına karar verilmiştir.

Estetik Plastik Cerrahi Derneği Olağanüstü Genel Kurulu’nun 31 Ekim 2023 Salı günü, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Başıbüyük Kampüsü 5. (beşinci) kat Plastik Cerrahi Toplantı Salonu’ nda saat 15:00’ te yapılması planlanmış ancak yeterli katılım sağlanamadığı için yapılamamıştır.

Yönetim kurulu tarafından 7 Kasım 2023 Salı günü olağanüstü genel kurul toplanabilmesi için yeniden çağrı yapılmasına ve karar verilmiştir.

Olağanüstü Genel Kurul,
Amerikan Hastanesi B salonunda,
7 Kasım 2023 günü saat 19:00 da toplanacaktır.

 

Gündem Maddeleri

  1. Yoklama ve açılış seromonisi
  2. Divan başkanı ve yardımcılarının seçimi
  3. İktisadi işletme teşekkülüne izin veren tüzük değişikliğinin tartışılması ve onaya sunulması
  4. Temenniler ve kapanış

 

Genel Kurul toplantısının yapılacağı adres:

Amerikan Hastanesi B Salonu
Güzelbahçe Sok. No.: 20, 34365, Nişantaşı , İstanbul, Türkiye

Sorularınız için
info@epcd.com.tr